Spotkanie w ramach akcji „BEZPIECZNY PIERWSZOKLASISTA” w Szkole Podstawowej im. Witolda Machnowskiego w Nowym Niestępowie

9 października 2018r. w Szkole Podstawowej im. Witolda Machnowskiego w Nowym Niestępowie odbyło się spotkanie w ramach akcji „BEZPIECZNY PIERWSZOKLASISTA” pod hasłem „JESTEŚ WIDOCZNY, JESTEŚ BEZPIECZNY”, organizowane przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Ciechanowie pod patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika.
W kampanii wzięły udział wszystkie dzieci klas pierwszych szkół podstawowych z terenu gminy Pokrzywnica wraz z wychowawcami. Imprezę uświetniła obecność przedstawicieli WORD z Ciechanowa, Komendy Powiatowej Policji w Pułtusku oraz władz samorządowych w osobie Wójta Gminy Pokrzywnica Pana Adama Dariusza Rachuby, Inspektora ds. oświaty, kultury, sportu i zdrowia Pani Grażyny Kłosiewicz. Swoją obecnością zaszczycili nas dyrektorzy szkół z terenu gminy, dyrektor przedszkola oraz rodzice.
Spotkanie rozpoczęli uczniowie klasy pierwszej naszej szkoły, którzy zaprezentowali  się wielkimi zdolnościami wokalnymi oraz recytatorskimi. Następnie głos zabrała Pani  Egzaminator z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Ciechanowie. Zajęcia rozpoczęła nauką o przepisach ruchu drogowego. Prowadzący kampanię szczególną uwagę zwrócili na obowiązek noszenia odblasków. Podkreślili, że na bezpieczeństwo na drodze mają wpływ nie tylko kierowcy, ale również piesi. Dzięki odblaskom, które nałożymy w odpowiednim miejscu jesteśmy bardziej widoczni dla prowadzących samochód. Uczestnicy, oprócz zdobytej wiedzy, otrzymali upominki w postaci elementów odblaskowych, dzięki którym będą bardziej widoczni na drogach, a tym samym bardziej bezpieczni. Władze gminy obdarowali wszystkich pierwszaków słodkimi niespodziankami.
Spotkanie uświetniły warsztaty taneczne, zabawy integracyjne oraz słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców. Nad wszystkim czuwała Pani Aneta Osińska