Spotkanie obwodnica Pułtuska

Wójt Gminy Pokrzywnica zaprasza wszystkie zainteresowane osoby na spotkanie informacyjne z przedstawicielami firmy Transprojekt Gdański Sp. z o.o. i Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie dotyczące inwestycji pn.: Studium Techniczno- ekonomiczno- środowiskowe z elementami koncepcji programowej wraz z materiałami  do uzyskania Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach dla zadania „Budowa Obwodnicy Pułtuska w ciągu drogi krajowej nr 61”, które odbędzie się w dniu
18 maja 2018 r.  o godz. 1300 w budynku świetlicy OSP w Łubienicy.

Jednocześnie informuję, że spotkanie o ww. tematyce odbędzie się również
w dniu 18 maja 2018 r. o godz. 1600 w kinie Narew w Pułtusku.

Transprojekt Gdański Sp. z o.o.

Wójt
mgr inż. Adam Dariusz Rachuba