Spotkanie Andrzejkowe

Dnia 30 listopada bieżącego roku, w remizie OSP w Pokrzywnicy odbyło się spotkanie integracyjno-andrzejkowe zorganizowane z inicjatywy Zarządu Klubu Seniora Pokrzywnica, Wójta Gminy Pokrzywnica Pana Adama Dariusza Rachuba i Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pokrzywnicy Pani Agnieszki Piekarskiej. W spotkaniu uczestniczyli radni, sołtysi, seniorzy z Klubu Dzierżenin i Pokrzywnica. Podczas uroczystości prezentację działań prowadzonych na rzecz seniorów przedstawiła Pani Agnieszka Piekarska Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pokrzywnicy. Wszyscy uczestnicy Andrzejek brali aktywny udział w konkurach i wspólnej zabawie prowadzonej przez animatorki. Dużym zainteresowaniem cieszyły się wróżby i lanie wosku.