Ślubowanie pierwszaków na uczniów Szkoły Podstawowej w Dzierżeninie

Dnia 26 października 2017 roku w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi
w Dzierżeninie odbyła się uroczystość ślubowania i pasowania dzieci pierwszej klasy na uczniów szkoły podstawowej.

Uroczystość rozpoczęła się powitaniem zaproszonych gości. Swoją obecnością zaszczycili nas: Wójt Gminy Pokrzywnica – pan Adam Dariusz Rachuba, Sekretarz Gminy Pokrzywnica – pan Tadeusz Jakubiak, Skarbnik Gminy Pokrzywnica – pani Halina Gryc, Inspektor ds. oświaty, kultury, sportu i zdrowia – pani Grażyna Kłosiewicz, ks. proboszcz – Kazimierz Kozicki oraz Przewodnicząca Rady Rodziców – pani Justyna Zalewska. Powitaliśmy również licznie przybyłych rodziców, nauczycieli, pracowników szkoły oraz uczniów z oddziału przedszkolnego, uczniów klasy III, a w szczególności pierwszaków.
Następnie nadszedł czas na zaprezentowanie umiejętności wokalnych i recytatorskich uczniów klasy pierwszej w części artystycznej, przygotowanej pod kierunkiem wychowawcy – pani Klaudii Pakieła. Pięknie zaśpiewane piosenki, z przejęciem wyrecytowane wiersze zostały nagrodzone gromkimi brawami.

Oficjalną część uroczystości rozpoczęto wprowadzeniem sztandaru i odśpiewaniem hymnu państwowego. Następnie nadszedł czas na złożenie uroczystej przysięgi i pasowania na ucznia. Dzieci ślubowały być dobrymi koleżankami i kolegami, pilnie uczyć się, a wzorową nauką i sprawowaniem przynosić zaszczyt szkole. Po złożeniu ślubowania pani dyrektor – Małgorzata Szczerba – Kozłowska dokonała pasowania na ucznia wypowiadając zdanie: ,,Pasuję Ciebie na ucznia Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Dzierżeninie”, dotykając ołówkiem – jak czarodziejską różdżką – ramion pierwszoklasistów. Pani dyrektor wręczyła również uczniom pamiątkowe dyplomy
i upominki. W swoim przemówieniu w sposób humorystyczny przedstawiła uczniów klasy pierwszej. W miłej atmosferze życzenia dzieciom złożył pan wójt, który zgodnie stwierdził, że uczniowie są gotowi do sumiennej pracy w szkole. Włodarz gminy wręczył pierwszoklasistom voucher, dzięki któremu będziemy mogli zakupić niezbędne do efektywnej pracy i nauki środki dydaktyczne. Ksiądz proboszcz  również dołączył się do życzeń i wręczył uczniom upominki. Powitania pierwszaków w gronie społeczności szkolnej dokonali także koledzy z  klasy III, którzy życzyli im samych szóstek, sukcesów w nauce oraz zapewniali o pomocy i opiece w szkole i poza nią.
Następnie była chwila na pamiątkowe zdjęcia. Po wielu przeżyciach pierwszoklasiści wraz z zaproszonymi gośćmi, nauczycielami i rodzicami udali się na słodki poczęstunek. Na uczniów czekał również pięknie przystrojony, smaczny tort.

Ten dzień na długo pozostanie pierwszakom w pamięci.