Ślubowanie i Pasowanie na ucznia Szkoły Podstawowej im. Doroty Gellner w Pobyłkowie Dużym

W tym roku szkolnym uroczysta akademia z okazji Ślubowania i Pasowania na ucznia Szkoły Podstawowej im. Doroty Gellner w Pobyłkowie Dużym odbyła się 5 października 2018r.

Gośćmi tej uroczystości byli: wójt gminy p. Adam Dariusz Rachuba, inspektor ds. oświaty p. Grażyna Kłosiewicz, skarbnik gminy p. Halina Gryc, ks. proboszcz Krzysztof Biernat, dyrektor szkoły Joanna Pielach, przewodnicząca Rady Rodziców p. Beata Łępicka, rodzice nauczyciele i uczniowie. Słowa powitania i kilka dobrych rad Pierwszakom udzieliła starsza koleżanka i kolega- prowadzący Natalia Łempicka i Karol Milewski.

Pierwszoklasiści w odświętnych strojach, w granatowych biretach na głowach ładnie się przedstawili recytując fragmenty wiersza Hanny Łochockiej ,, My tu przyszliśmy”. Pod okiem wychowawczyni p. Marzeny Zdunek przygotowali również na tę uroczystość montaż słowno-muzyczny, w którym przekonali zebranych ,że wiedzą kim są, w jakim kraju mieszkają, znają barwy narodowe, wiedzą jak należy zachowywać się w szkole. Pokazali również, że są sprawni fizycznie i silni emocjonalnie, aby zmagać się z trudnościami, które napotkają w szkole. Po części artystycznej w niezwykle podniosłej atmosferze przed pocztem sztandarowym Pierwszacy ślubowali być dobrymi Polakami, godnie reprezentować swoją szkołę, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom oraz Ojczyźnie – Polsce. Po złożeniu ślubowania dyrektor szkoły p. Joanna Pielach ogromnym ołówkiem dokonała aktu pasowania Pierwszaków na ucznia Szkoły Podstawowej im. Doroty Gellner  w Pobyłkowie Dużym. Następnie Pierwszaki potwierdziły swoje przyrzeczenie, stemplując kciukiem Akt Ślubowania . Dzięki swojej postawie zostały przyjęte do szkolnego grona gorącymi brawami.

Po ceremonii pasowania głos zabrała pani dyrektor ,która gratulowała i życzyła dzieciom sukcesów w nauce oraz samych radosnych chwil w murach naszej szkoły. Do życzeń dołączyli się również przybyli goście. Uczniowie otrzymali z tej okazji pamiątkowe dyplomy i upominki ufundowane przez rodziców. Uwieńczeniem całej uroczystości były pamiątkowe zdjęcia i wspólny poczęstunek.

Rodzicom gratulujemy wspaniałych pociech, a Pierwszakom życzymy wielu sukcesów w szkole!