Rozpoczęcie Roku PSP Pobyłkowo

Rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016
w Publicznej Szkole Podstawowej
im. Doroty Gellner w Pobyłkowie Duży
m

1 września 2015 roku w Publicznej Szkole Podstawowej im. Doroty Gellner w Pobyłkowie Dużym odbyła się uroczysta inauguracja nowego roku szkolnego, na której zebrali się uczniowie, nauczyciele i licznie przybyli rodzice. Pani dyrektor Teresa Makowska ciepło powitała wszystkie dzieci. Szczególnie serdecznie powitała pierwszoklasistów, rozpoczynających naukę w naszej szkole. Wzruszająca i miła atmosfera udzieliła się wszystkim zebranym. Oby cały rok szkolny był tak wspaniały jak pierwszy dzień w szkole.

Galeria zdjęć