Remont mostu drogowego w ciągu drogi krajowej nr 61 w km 42+843 w m. Klusek.

W dniu 03 lipca 2017 r. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie podpisała Umowę  z firmą  MOSTY KUJAWY  Krzysztof Szymański, Mostki 1B, 87-815 Smólnik na remont mostu drogowego w ciągu drogi krajowej nr 61 w km 42+843 w m. Klusek. W ramach zadania zostaną wykonane również chodniki na dojściach do obiektu mostowego od najbliższego skrzyżowania z drogą do wsi Klusek.

Termin wykonania: 6 miesięcy od daty podpisania umowy.

 Projekt zagospodarowania terenu.