PSP Pokrzywnica – ZACHOWAJ TRZEŹWY UMYSŁ

Warsztaty  w Publicznej Szkole Podstawowej
w Pokrzywnicy – ZACHOWAJ TRZEŹWY UMYSŁ

 W dniu 15 października 2014r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Pokrzywnicy pod kierunkiem Pani Iwony Pieńkos odbyły się warsztaty plastyczne, na których uczniowie przygotowywali kompozycje kwiatowe.
Zajęcia zostały zrealizowane przy  współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej  w Pokrzywnicy w ramach Gminnego Programu Profilaktyki  „Zachowaj trzeźwy umysł”.
Najbardziej zaangażowani uczniowie zostali nagrodzeni „Dyplomami Twórczego Uczestnika”, a ręcznie wykonane  bukieciki  trafiły do rąk nauczycieli i pracowników niepedagogicznych z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Galeria zdjęć.