PSP Pokrzywnica – spotkanie

„Wszystko co każdy rodzic wiedzieć powinien o dopalaczach i nie tylko…” – zebranie z rodzicami w Publicznej Szkole Podstawowej w Pokrzywnicy.

W dniu 13.11.2015r. przy współpracy z Przewodniczącą Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii – Panią Agnieszką Piekarską  odbyło się zebranie z rodzicami mające charakter informacyjno-szkoleniowy. Spotkanie poprowadziła Pani Danuta Drzewiecka- Dyrektor Ośrodka Edukacji Społecznej i Profilaktyki „Arka” w Ciechanowie.  Rodzice oraz nauczyciele na spotkaniu dowiedzieli się, że dopalacze są wyjątkowo niebezpieczne dla zdrowia. Najczęściej po substancje psychoaktywne sięgają młode osoby, niekiedy nieświadome zagrożenia, jakie dopalacze niosą dla zdrowia i psychiki.
Galeria zdjęć