Przebudowa drogi gminnej nr 340311W we wsi Ciepielin

W dniu 19 kwietnia 2017 r. Gmina Pokrzywnica podpisała umowę na przebudowę drogi gminnej we wsi Ciepielin. Prace rozpoczęły się z dniem 26.04.2017 r., a ich wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Budowy i Utrzymania Dróg Sp. z o.o. z Ostrowi Mazowieckiej. Długość przebudowanego odcinka będzie wynosić 0+915 km. Zostaną wykonane dwie warstwy z betonu asfaltowego (wiążąca i ścieralna), a pobocza zostaną umocnione mieszanką z kruszywa niezwiązanego.