Przebudowa drogi gminnej nr 340304W Pomocnia – Piskornia

W dniu 22 marca 2017 r. Gmina Pokrzywnica podpisała umowę na przebudowę drogi gminnej relacji Pomocnia – Piskornia. Prace rozpoczęły się 30.03.2017 r., a ich wykonawcą jest firma Drogi i Mosty Jan Kaczmarczyk. Długość przebudowanego odcinka będzie wynosić 2+299,83 km. Zostaną wykonane dwie warstwy z betonu asfaltowego (wiążąca i ścieralna), pobocza zostaną umocnione mieszanką z destruktu bitumicznego, a zjazdy wykonane z warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego.