Powitanie wiosny w SP im. Doroty Gellner w Pobyłkowie Dużym

Tradycyjnie na wesoło i kolorowo w SP im. Doroty Gellner w Pobyłkowie Dużym obchodziliśmy  pierwszy dzień wiosny. 21marca 2018r. uczniowie i nauczyciele zgromadzili się w sali gimnastycznej,aby wziąć udział w rozgrywkach międzyklasowych.  Wytypowane zespoły z kl. IV.- VII musiały wykazać się sprytem, pomysłowością i zręcznością. Zabawie towarzyszyły klasowe Panie Wiosny i kolorowe, wiosenne stroje uczniów.
Drugim punktem obchodów dnia wiosny było palenie marzanny. Cała społeczność
szkolna, jak nakazuje tradycja w pochodzie przeszła z marzanną na boisko szkolne,
gdzie w specjalnie przygotowanym miejscu spaliliśmy kukłę. Symbolem budzącej się do życia przyrody stał się  ,,bieg po zdrowie”.
Na boisku zostały przeprowadzone konkurencje sportowe, w których chętnie wszyscy uczestniczyli. Po wyczerpującej zabawie dzieci chętnie upiekły kiełbaski nad ogniskiem.
Pierwszy dzień wiosny był pełen pozytywnej energii, dobrego humoru i wesołej zabawy.