Posiedzenie komisji

                                                       Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów

Dnia 20 maja 2016r. (piątek) o godz. 11.00 w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Pokrzywnica.

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Zaopiniowanie materiałów przewidzianych do rozpatrzenia na sesji rady gminy.
  3. Zapoznanie się ze sprawozdaniami budżetowymi za I kwartał.
  4. Wolne wnioski i oświadczenia.

                                                                                     Przewodniczący Komisji
                                                                                              /-/ Wiesław Król

 

                             Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych

Dnia 20 maja 2016r. (piątek) o godz. 14.00 w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy odbędzie się posiedzenie Komisji oświaty, kultury i spraw społecznych  Rady Gminy Pokrzywnica.

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Zaopiniowanie materiałów przewidzianych do rozpatrzenia na sesji rady gminy.
  3. Wolne wnioski i oświadczenia.

                                                                                                 Przewodnicząca Komisji
                                                                                               /- /Wiesława Gronczewska