Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

Dnia 15 stycznia 2015r. (czwartek) o godz. 14.00 w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pokrzywnica.

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Zajęcie stanowiska w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 16.12.2014r. na działalność Wójta Gminy Pokrzywnica.
  3. Opracowanie planu pracy komisji na 2015r.
  4. Wolne wnioski i oświadczenia.

Przewodniczący Komisji
 /-/ Leszek Malinowski