Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

Dnia 0 8 stycznia 2015r. (czwartek) o godz. 14.00 w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pokrzywnica.

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Rozpatrzenie skargi z dnia 16.12.2014r.  na działalność Wójta Gminy Pokrzywnica.
  3. Opracowanie planu pracy komisji na 2015r.
  4. Wolne wnioski i oświadczenia.

Przewodniczący Komisji
/-/ Leszek Malinowski