Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej
Dnia 01 lipca 2014 roku (wtorek) o godz. 14.00 w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pokrzywnica.
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Uzupełnienie sprawozdania Komisji w sprawie działań Wójta związanych ze składowaniem odpadów (osadów ściekowych) na działce nr 146 w m. Piskornia.
3. Uzupełnienie sprawozdania Komisji w sprawie działań Wójta związanych ze składowaniem odpadów (osadów ściekowych) na działce nr 329 w m. Piskornia.
4. Przyjęcie sprawozdania Komisji w sprawie działań Wójta związanych ze składowaniem
odpadów (osadów ściekowych) na działce nr 25 w m. Witki.
5. Przyjęcie sprawozdania Komisji w sprawie działań Wójta związanych ze składowaniem
odpadów (osadów ściekowych) na działce nr 166/5 w m. Trzepowo.
6. Przyjęcie sprawozdania Komisji w sprawie działań Wójta związanych ze składowaniem
odpadów (osadów ściekowych) na działce nr 30/5 w m. Wólka Zaleska.
7. Wolne wnioski i oświadczenia.
Przewodniczący Komisji
/-/ Leszek Malinowski

.