Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych z Komisją Budżetu i Finansów

Uprzejmie zapraszamy na wspólne posiedzenie: Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych z Komisją Budżetu i Finansów, które odbędzie się w dniu 05 listopada 2018 r.  (poniedziałek) o godz. 14.00 w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy z następującym porządkiem:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Zaopiniowanie materiałów przewidzianych do rozpatrzenia na sesji rady gminy.
  3. Wolne wnioski i oświadczenia.
  4. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodnicząca Komisji                                                                                     Przewodniczący Komisji 
Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych                                                                   Budżetu i Finansów
Wiesława Gronczewska                                                                                                       Wiesław Król