Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych

 Dnia 22 grudnia 2015r. (wtorek) o godz. 14.00 w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy odbędzie się posiedzenie Komisji oświaty, kultury i spraw społecznych  Rady Gminy Pokrzywnica.

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Zaopiniowanie materiałów przewidzianych do rozpatrzenia na sesji rady gminy.
  3. Wolne wnioski i oświadczenia.

Przewodnicząca Komisji