Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów
Dnia 5 czerwca 2014r. (czwartek) o godz. 14.30 w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Pokrzywnica.
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zaopiniowanie materiałów przewidzianych do rozpatrzenia na sesji rady gminy.
3. Zapoznanie się ze sprawozdaniem budżetowym za I kwartał 2014r.
4. Wolne wnioski i oświadczenia.
Przewodniczący Komisji
/-/ Wiesław Król

.