Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów

Dnia 28 grudnia 2015r. (poniedziałek) o godz. 10.00 w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Pokrzywnica.

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Zaopiniowanie materiałów przewidzianych do rozpatrzenia na sesji rady gminy.
  3. Wolne wnioski i oświadczenia.

                                                                                 Przewodniczący Komisji|
                                                                                            /-/ Wiesław Król