Posiedzenie komisji

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów, które odbędzie się w dniu 24 października 2016r. (poniedziałek) o godz. 1300 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Pokrzywnicy z następującym porządkiem:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Zaopiniowanie materiałów przewidzianych do rozpatrzenia na sesji rady gminy.
  3. Wolne wnioski i oświadczenia.

                                                                                               Przewodniczący Komisji
                                                                                                           Wiesław Król