Posiedzenie komisji

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych, które odbędzie się w dniu 21 października 2016r. (piątek) o godz. 1400 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Pokrzywnicy z następującym porządkiem:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Zaopiniowanie materiałów przewidzianych do rozpatrzenia na sesji rady gminy.
  3. Wolne wnioski i oświadczenia.

                                                                                               Przewodnicząca Komisji
                                                                                                Wiesława Gronczewska