Popularyzacja uprawy roślin strączkowych w aspekcie zwiększonych dopłat do uprawy roślin strączkowych

 

logoMazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego – Terenowy Zespół Doradczy w Pułtusku zaprasza na szkolenie:
,,Popularyzacja uprawy roślin strączkowych w aspekcie zwiększonych dopłat do uprawy roślin strączkowych”
Szkolenie odbędzie się w dniu 25.02.2016 r.
o godzinie 10.00 w Sali Kluby Świetlicy OSP w Pokrzywnicy
Szkolenie przeprowadzi specjalista do spraw Produkcji Roślinnej MODR Poświętne Janusz Sychowicz
Informacji udzielamy w biurze w Pułtusku ul. Mickiewicza 22 A: 23 692 11 86
Starszy doradca rolnośrodowiskowy Marianna Guzek Tel 501703907