Pola Nadziei zakwitną również w naszej gminie

..Kto przekazuje komuś dar, często go sam otrzymuje:
ofiarowywanie bowiem przynosi radość ,nauczmy się dawać’’

                                                                                                                          Roland Leonhardt

9 października 2018r. wolontariusze Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Dzierżeninie wspólnie z uczniami Szkół Podstawowych  w Pobyłkowie Dużym, Niestępowie oraz dzieci z przedszkola w Pokrzywnicy zasadzili żonkilowe cebulki w geście solidarności z chorymi.
Żonkile w ruchu hospicyjnym są międzynarodowym symbolem nadziei na chwile radości ,na bliskość drugiego człowieka ,na życie mimo cierpienia .Przypominają nam o ludziach cierpiących ,oczekujących naszej pomocy i opieki w trudnym okresie odchodzenia z tego świata.

Wolontariusze ze Szkoły Podstawowej
z Oddziałami Integracyjnymi w Dzierżeninie