PODZIĘKOWANIE

PODZIĘKOWANIE MIESZKAŃCOM SOŁECTW
POBYŁKOWA DUŻEGO I POBYŁKOWA MAŁEGO

Dyrektor, Rada Pedagogiczna, uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Doroty Gellner w Pobyłkowie Dużym składają serdeczne podziękowania mieszkańcom sołectw Pobyłkowo Duże i Pobyłkowo Małe za bezinteresowne wsparcie finansowe na rzecz naszej szkoły.

Społeczność Publicznej Szkoły Podstawowej
im. Doroty Gellner
w Pobyłkowie Dużym