Podziękowanie za długoletnią pracę

25 kwietnia 2017 r. w Urzędzie Gminy w Pokrzywnicy odbyło się uroczyste pożegnanie z okazji przejścia na zasłużoną emeryturę długoletnich pracownic: Pani Danuty Cichockiej- inspektora ds. księgowości podatkowej i Pani Krystyny Sobota- inspektora ds. urbanistyki, budownictwa i geodezji. Na stanowisku urzędnika samorządowego Pani Danuta Cichocka przepracowała ponad 40 lat, natomiast Pani Krystyna Sobota- 24 lata.

Wójt Gminy Pokrzywnica Adam Dariusz Rachuba, Sekretarz Gminy Tadeusz Jakubiak, Skarbnik Gminy Halina Gryc, Przewodniczący Rady Gminy Pokrzywnica Krzysztof Lubelski w imieniu pracowników Urzędu Gminy oraz całej społeczności Gminy Pokrzywnica podziękowali za długoletnią i sumienną pracę w Urzędzie Gminy, wręczyli upominki i kwiaty oraz życzyli długiej i spokojnej emerytury w zdrowiu i spokoju. Panie emerytki wyraziły swoją wdzięczność za życzenia oraz upominki i ze wzruszeniem podziękowały za wspólną pracę.