Otwarcie drogi

W dniu 19 maja 2017 r. w miejscowości  Pomocnia miało miejsce uroczyste otwarcie i przekazanie do użytkowania nowo przebudowanej drogi gminnej nr 340304W relacji Pomocnia – Piskornia.

W uroczystości uczestniczyli m.in.:  Wójt Gminy Pokrzywnica – Adam Dariusz Rachuba, Skarbnik Gminy – Halina Gryc, Sekretarz Gminy – Tadeusz Jakubiak, ks. proboszcz Mirosław Borkowski, Przewodniczący Rady Gminy – Krzysztof Lubelski, radni: Bogumiła Durzyńska oraz Zbigniew Sosnowicz, właściciel firmy Drogi i Mosty- Jan Kaczmarczyk, inspektor nadzoru – Kazimierz Strzyżewski, sołtys miejscowości Pomocnia Anna Księżyk oraz mieszkańcy.

Podczas uroczystego otwarcia droga została poświęcona przez Proboszcza Parafii Pokrzywnica Mirosława Borkowskiego, po poświęceniu dokonano uroczystego przecięcia wstęgi.

W krótkim przemówieniu Wójt Gminy podziękował mieszkańcom za okazaną cierpliwość w oczekiwaniu na realizację przedmiotowej inwestycji. Natomiast Pani Sołtys w imieniu mieszkańców złożyła na ręce Pana Wójta podziękowanie za dotrzymanie złożonego mieszkańcom słowa i wykonanie przebudowy drogi.

Przypominamy, że w ramach inwestycji na drodze powstała nawierzchnia asfaltowa o długości 2+299,83m., a wykonawcą robót była Firma Drogi i Mosty Jan Kaczmarczyk.

 Koszt wykonania robót wyniósł 713.326,94 zł.

Inwestycja została dofinansowana z budżetu województwa w ramach środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych