PODZIĘKOWANIE DLA FUNDACJI ,,MŁODZI MŁODYM”

PODZIĘKOWANIE DLA FUNDACJI ,,MŁODZI MŁODYM” ZA WSPARCIE FINANSOWE DLA PSP im. DOROTY GELLNER
W POBYŁKOWIE DUŻYM

 Cała społeczność szkolna gorąco dziękuje za wsparcie finansowe dla naszej placówki oświatowej, które przeznaczyliśmy na zakup toneru i papieru ksero niezbędnych do pracy na zajęciach lekcyjnych. Zakupione artykuły są wykorzystywane także podczas zajęć świetlicowych oraz pozalekcyjnych (koło plastyczne, zajęcia techniczne).

pobylkowo