Podsumowanie „Konkursu w zakresie edukacji ekologicznej w gminie Pokrzywnica: eko-zwierzaki”

Podsumowanie konkursu ekologicznego pn. „Konkurs w zakresie edukacji ekologicznej w gminie Pokrzywnica:  eko-zwierzaki”

W dniu 17.05.2016 r. o godzinie 1200 w Sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Pokrzywnicy odbył się finał konkursu ekologicznego pn. „Konkurs w zakresie edukacji ekologicznej w gminie Pokrzywnica:  eko-zwierzaki” podczas którego Wójt Gminy Pokrzywnica oraz Zastępca Prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Pan Ryszard Dziadak wręczyli nagrody główne laureatom konkursu oraz nagrody pocieszenia jego uczestnikom.
Oto laureaci  indywidualni konkursu w poszczególnych kategoriach:
W kategorii: przedszkola
1 miejsce –  Paweł Galas – Publiczna Szkoła Podstawowa im. Witolda Machnowskiego w Nowym Niestępowie (nagroda: domek),
2 miejsce –  Patryk Książak – Szkoła Podstawowa  im. Ks. Jana Twardowskiego w Gzowie (nagroda: tablica na stelażu),
3 miejsce –   Ksawery Jaskółowski – Publiczna Szkoła Podstawowa  im. Doroty Gellner w Pobyłkowie Dużym (nagroda: klocki),
W kategorii: klasy I-III szkół podstawowych
1 miejsce –   Mariusz Kaczmarczyk – Publiczna Szkoła Podstawowa im. Doroty Gellner w Pobyłkowie Dużym (nagroda: rower),
2 miejsce –  Wiktoria Wyrek – Publiczna Szkoła Podstawowa w Pokrzywnicy (nagroda: namiot),
3 miejsce –  Gabriela Lewandowska – Publiczna Szkoła Podstawowa im. Witolda Machnowskiego w Nowym Niestępowie (nagroda: plecak),
W kategorii: klasy IV-VI szkół podstawowych
1 miejsce –   Oliwia Pielach – Publiczna  Szkoła Podstawowa  im. Doroty Gellner w Pobyłkowie Dużym (nagroda: rower),
2 miejsce – Bartosz Leleń – Publiczna Szkoła Podstawowa w Pokrzywnicy (nagroda: aparat cyfrowy),
3 miejsce – Bartosz Arasim – Szkoła Podstawowa  im. Ks. Jana Twardowskiego w Gzowie (nagroda: lornetka).
Laureatami czwartej części konkursu polegającej na przygotowaniu przez każdą szkołę wystawy prac przygotowanych przez uczniów danej szkoły zostali:
1 miejsce – nagroda w postaci programów multimedialnych przypadła Publicznej Szkole Podstawowej im. Doroty Gellner w Pobyłkowie Dużym
2 miejsce – nagroda w postaci aparatu fotograficznego przypadła Publicznej Szkole Podstawowej w Pokrzywnicy
3 miejsce – nagroda w postaci pakietów i plansz edukacyjnych  przypadła Szkole Podstawowej  im. Ks. Jana Twardowskiego w Gzowie

Poziom prac konkursowych był bardzo wysoki. Trudno było wybrać najlepsze dzieła.  Wszystkim osobom zaangażowanym w realizację konkursu serdecznie dziękujemy. Szczególne podziękowania należą się Dyrektorom szkół, nauczycielom oraz rodzicom, którzy poświęcili swój czas, aby zainspirować dzieci i stworzyć im warunki do działalności plastycznej. Największe podziękowania należą się oczywiście wszystkim dzieciom, które wykonały prace konkursowe. Każda z tych prac była najwyższej próby, niepowtarzalna i zjawiskowa. W każdej z tych prac widać inspirację twórczą, wysiłek, zaangażowanie i emocje. Każdy uczestnik konkursu otrzymał nagrodę pocieszenia –  ilustrowaną encyklopedię przyrody.

Dziękujemy  Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, który dofinansował  nam realizację tego projektu w 90 % w kwocie 11.918,00 zł. Całkowity koszt zadania wyniósł 13.243,00 zł

Celem konkursu było przede wszystkim wykształcenie postaw ekologicznych u najmłodszego pokolenia, zachęcanie do wspólnego działania na rzecz poprawy jakości środowiska poprzez promowanie dobrych nawyków segregowania odpadów oraz zainteresowanie dzieci problematyką ochrony środowiska i odpadów.  Segregacja i recykling odpadów pozwalają na przetworzenie i wykorzystanie surowca wtórnego do produkcji nowych towarów, oszczędzanie miejsca na składowanie, ograniczenie ilości wprowadzonych szkodliwych trudno ulegających rozkładowi odpadów,  ograniczenie zużycia surowca naturalnego oraz oszczędzanie zużycia energii.

Tablica na stronę2