Podpisanie umowy na dofinansowanie zakupu samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pokrzywnicy

W czwartek 20 września 2018 roku w Pokrzywnicy została podpisana umowa w sprawie przyznania pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz na jego wyposażenie dla OSP Pokrzywnica.

Umowa została podpisana przez wójta Adama Dariusza Rachubę przy kontrasygnacie skarbnika Haliny Gryc oraz prezesa OSP Pokrzywnica Zbigniewa Mokrzana przy kontrasygnacie skarbnika Zbigniewa Sosnowicza.

Na zakup samochodu z gminnego budżetu wyasygnowano 300.000,00 zł, Całkowity koszt zakupu takiego pojazdu to ponad 800.000,00 zł. Pozostałe środki będą pochodziły z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.