Pierwszy próbny sprawdzian szóstoklasistów w Publicznej Szkole Podstawowej w Pokrzywnicy.

03 grudnia 2015r. o godzinie 9.00 w Publicznej Szkole Podstawowej w Pokrzywnicy odbył się pierwszy w roku szkolnym 2015/2016 próbny sprawdzian szóstoklasistów.

Został przeprowadzony w warunkach zbliżonych do obowiązujących podczas właściwego sprawdzianu z wykorzystaniem materiałów udostępnionych przez WSiP. Uczestnictwo w tego typu akcjach edukacyjnych umożliwia uczniom rzetelne sprawdzenie swojej wiedzy i mobilizuje do efektywnej nauki.

Galeria zdjęć