Pierwszak – jak to dumnie brzmi!

Ślubuję na sztandar naszej szkoły
uczyć się pilnie i chętnie.
Szanować pracę swoją i innych ludzi.
Dbać o dobre imię szkoły i klasy.
Żyć odważnie i uczciwie.
Kochać swoją Ojczyznę
i pracować dla niej kiedy dorosnę.
Tymi słowami, 29 listopada 2018 r. wszyscy uczniowie klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Witolda Machnowskiego w Nowym Niestępowie złożyli uroczyste ślubowanie. Mimo dużej tremy wszystko wypadło znakomicie. Nie sposób było oderwać oczu od dzieci, które świetnie prezentowały się w stroju galowym oraz w uczniowskich biretach. Z wielkim zaangażowaniem recytowały wiersze i śpiewały piosenki. Kulminacyjnym momentem uroczystości było złożenie przysięgi uczniowskiej. Po ślubowaniu każdy dostąpił zaszczytu Pasowania na Ucznia dokonanego symbolicznym ołówkiem przez Panią Dyrektor Danutę Borowską. Wychowawca klasy I pani Aneta Osińska czuwała nad przebiegiem całej uroczystości.
W tym jakże wyjątkowym dniu dzieciom towarzyszyli rodzice, którzy z dumą, a czasami nawet z kręcącą się w oku łezką obserwowali, jak ich pociechy wstępują w szeregi szkolnej braci.
Po pasowaniu Pierwszoklasiści udali się na poczęstunek z koleżankami i kolegami z klasy II i III. Każdy otrzymał Akt Pasowania na Ucznia oraz upominek od pracowników Urzędu Gminy i dyrektora szkoły.
Wszystkim Pierwszoklasistom życzymy samych sukcesów!
Niech zapał do nauki nigdy Was nie opuszcza, a radości dzieciństwa towarzyszy uśmiech i dobry humor!