PG Dzierżenin pierwszy sukces w Roku Szkolnym 2015/2016

Pierwszy sukces w roku szkolnym 20105/2016

A sukcesem tymże jest docenienie pracy szkolnego koła wolontariatu Dobra Wola prowadzonego przez panią Bożenę Koźlińską z Publicznego Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi w Dzierżeninie. I pani B. Koźlińska i pani dyrektor – Lidia Świętochowska, i ks. proboszcz Kazimierz Kozicki otrzymali podczas mszy świętej inaugurującej nowy rok szkolny z rąk pani Aliny Michnowskiej kierownik Stacjonarnego Hospicjum w Pułtusku podziękowania. Podziękowania za współpracę, za serce, za czas i za to, że potrafią nauczyć trudnej sztuki pomagania ludziom, którzy, jak się wyraziła pani psycholog Grażyna Błachnio „są o krok przed śmiercią”.  Kolejny sukces to medal dla pani B. Koźlińskiej ZASŁUŻONY DLA KATECHIZACJI W DIECEZJI PŁOCKIEJ nadany przez biskupa płockiego Piotra Liberę jako wyraz uznania i wdzięczności za szczególnie wyróżniającą pracę w dziele wychowania i katechizacji dzieci, młodzieży i dorosłych.

Galeria zdjęć