OSTRZEŻENIE NUMER 256/II/2019 BURZE, INTENSYWNE OPADY DESZCZU

Stopień zagrożenia: 2

Ważność: od godz. 09:00 dnia 29-07-2019 do godz. 22:00 dnia 29-07-2019

Obszar: województwo kujawsko-pomorskie, łódzkie, mazowieckie, podlaskie, warmińsko-mazurskie.

 Przebieg: W związku z przemieszczającym się układem niskiego ciśnienia nad krajem prognozuje się występowanie intensywnych opadów deszczu od 10 do 30 mm/m, a lokalnie miejscami nawet do 40-50 mm/m2. Opadom będą towarzyszyć burze i pojedyncze wyładowania.

Skutki: awarie i uszkodzenia napowietrznych linii przesyłowych; lokalne podtopienia na większym obszarze; łamanie i wyrywanie drzew z korzeniami; nieprzejezdność niektórych dróg; ryzyko utraty życia; ryzyko wybuchu pożaru; uszkodzenia budynków; uszkodzenia budynków i dachów; utrudnienia komunikacyjne; zaburzenia w pracy urządzeń elektrycznych.

 Uwagi: Brak.

 Dyżurny prognosta: Jacek Markiewicz (centrum.meteo@meteosky.eu)
Ostrzeżenie wydano: 29-07-2019 godz. 01:13
Centrum Prognoz Meteorologicznych MeteoSky Sp. z o.o.