Ostrzeżenie meteo

W związku z przekroczeniem w 2018 r. poziomu III – Ostrzeżenia I stopnia o złej jakości powietrza (kolor żółty) dla pyłu zawieszonego PM 2,5 i PM 10 w powietrzu
na obszarze woj. mazowieckiego
Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego ogłasza ostrzeżenie I stopnia

Więcej informacji