Opłatkowe spotkanie w SP im. Doroty Gellner w Pobyłkowie Dużym

Dnia 21 grudnia o godz. 17:00 rozpoczęło się opłatkowe spotkanie pod hasłem ,,Bóg rodzi się w każdym z nas…”.

Swoją obecnością zaszczycili nas: Adam Dariusz Rachuba – Wójt Gminy Pokrzywnica, Krzysztof Lubelski – Przewodniczący Rady Gminy, Anna Bońkowska – Wiceprzewodnicząca Rady Gminy, Wiesława Gronczewska – Przewodnicząca Komisji Oświatowej, przybyli również sołtysi: Grażyna Koczara i Ewa Nasiadka. W spotkaniu uczestniczyli również Janusz Kryszkiewicz Prezes OSP w Pobyłkowie Dużym wraz z małżonką. Na spotkaniu nie zabrakło życzliwych szkole osób: Pana Janusza Jelenia i Pana Romana Sumiły. Wyżej wymienieni goście wspólnie z rodzicami, uczniami i nauczycielami spotkali się w nastrojowo i świątecznie udekorowanej sali gimnastycznej.
Spotkanie rozpoczęło się od wystąpienia pani dyrektor, która powitała przybyłych
i złożyła wszystkim świąteczno- noworoczne życzenia.
Następnie przedstawiciele uczniów wspólnie z panią dyrektor złożyli życzenia panu wójtowi i wręczyli upominek.
Kolejnym punktem spotkania było podzielenie się opłatkiem, po którym rozpoczęła się część artystyczna przygotowana pod kierunkiem Małgorzaty Kozłowskiej i Wiesławy Pichor.
Spotkanie zakończyło się wspólnym śpiewaniem kolęd przy akompaniamencie na akordeonie p. Dariusza Lusy.

Społeczność szkolna dziękuje rodzicom za zaangażowanie w przygotowaniu spotkania.