Ogólnopolski Sprawdzian Kompetencji Trzecioklasisty

Dn. 25 kwietnia 2017r. uczniowie klasy trzeciej PSP im. Doroty Gellner
w Pobyłkowie Dużym
, poważni, przejęci, w odświętnych galowych strojach, pisali Ogólnopolski Sprawdzian Kompetencji Trzecioklasisty przygotowany przez Wydawnictwo Pedagogiczne Operon. Miał on sprawdzić wiedzę uczniów, jaką zdobyli oni w klasach nauczania początkowego. Sprawdzian składał się z trzech części – testu z języka polskiego, matematyki oraz przyrody. Na rozwiązanie każdego z nich uczniowie mieli po 45 minut. Większość poleceń wymagała zaznaczenia jednej poprawnej odpowiedzi, ale w przypadku kilku zadań otwartych uczniowie musieli wykazać się wiedzą teoretyczną oraz zastosować ją w praktyce. Niezbędna była również umiejętność stworzenia dłuższej formy i zredagowania własnej wypowiedzi oraz podania formuły rozwiązań zadań matematycznych. Wyniki sprawdzianu mają być informacją zwrotną zarówno dla uczniów, rodziców jak i nauczycieli.

         Prawie wszyscy uczniowie oddali arkusze testów przed czasem i z uśmiechem na ustach…

Czekamy na wyniki….