Ogólnopolski program „Przemoc boli”.

plakat_nie_hejtuj

Informacja dotycząca udziału Szkoły Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego w Gzowie w ogólnopolskim programie „Przemoc boli”.

 Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Twardowskiego w Gzowie bierze udział w ogólnopolskim programie „Przemoc boli”.

Głównym celem programu jest uświadomienie dzieciom i rodzicom czym jest przemoc, jej rodzaje oraz jak działać przeciw agresywnemu zachowaniu. Uwrażliwienie uczniów na przejawy agresji i przemocy oraz na potrzeby innych. Zachęcanie do poszukiwania wspólnych rozwiązań w trudnych sytuacjach konfliktowych.
Do przeprowadzania zajęć wykorzystywane będą materiały dydaktyczne, opracowane ulotki dla uczniów, rodziców oraz plakaty na korytarzach szkoły.

Rodzice zostali zapoznani z projektem na zebraniu 11.12.2014 roku.

Na apelu szkolnym w dniu 15.01.2014 roku poinformowano uczniów o:
– konkursie na komiks, który ma dotyczyć przemocy oraz agresji (technika dowolna, za udział w konkursie uczniowie otrzymują dodatkowe punkty +10p., za zajęcie pierwszego miejsca ocena celująca z plastyki, techniki lub z języka polskiego)

Laureaci konkursu na komiks „Przemoc boli”:
Sebastian Winczewski kl. VI
Sebastian Zalewski kl. VI

– na lekcjach komputerowych uczniowie będą tworzyć prezentacje multimedialne
– na lekcjach z wychowawcą będą prowadzone warsztaty dotyczące asertywnego zachowania oraz z technik radzenia sobie ze stresem
– projekcji profilaktycznych filmów oraz słuchowisk radiowych

Program zakończymy w maju 2015 roku happeningiem.

ulotka_nie_godze_sie