Ogłoszenie – wykaz zabudowanych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Wójt Gminy Pokrzywnica
podaje do publicznej wiadomości

 że stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity Dz.. U. 2014, poz. 518 ze zm./, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Pokrzywnicy przy ul. Jana Pawła II 1, przez okres 21 od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia został wywieszony wykaz zabudowanych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży,    oznaczonych numerami 434 i 494/1, położonych w obrębie i jednostce ewidencyjnej Pokrzywnica.

 Wójt Gminy Pokrzywnica
mgr  inż  Adam Dariusz Rachuba