Ogłoszenie o konsultacjach społecznych

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu Strategii Rozwoju Gminy Pokrzywnica na lata 2015–2022

Wójt Gminy Pokrzywnica, zgodnie z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.), ogłasza przeprowadzenie w dniu 28 sierpnia 2015 r. konsultacji społecznych projektu Strategii rozwoju gminy Pokrzywnica na lata 2015 – 2022.
W ramach konsultacji społecznych istnieje możliwość zapoznania się oraz wyrażenia opinii i uwag do projektu Strategii rozwoju gminy Pokrzywnica na lata 2015 – 2022.
Projekt Strategii w wersji roboczej wraz z formularzem zgłaszania uwag, zamieszczony został na stronie Urzędu Gminy w Pokrzywnicy – www.pokrzywnica.pl.
Wypełnione i podpisane formularze prosimy przesyłać pocztą na adres: Urząd Gminy w Pokrzywnicy, Al. Jana Pawła II 1, 06-121 Pokrzywnica, zeskanowane na adres poczty elektronicznej ug@pokrzywnica.pl ub składać osobiście w godzinach 8-16 w sekretariacie Urzędu Gminy w Pokrzywnicy, Al. Jana Pawła II 1, pok. 2 do dnia 10 września 2015 r.
Wójt Gminy Pokrzywnica zaprasza do aktywnego udziału w konsultacjach społecznych mieszkańców gminy oraz instytucje i podmioty zainteresowane aktualizacją Strategii rozwoju gminy Pokrzywnica na lata 2015 – 2022. Spotkanie konsultacyjne odbędzie się w Urzędzie Gminy w Pokrzywnicy – sala konferencyjna w dniu 28 sierpnia 2015 r. w godz. 10.00 – 15.00.
Załączniki:
Formularz zgłoszeniowy
TEKST STRATEGII POK ver_24_08 v1 do konsultacji