Ogłoszenie ARiMR

Szanowni Mieszkańcy Gminy Pokrzywnica

 Od 2015 będą obowiązywały nowe zasady przyznawania płatności obszarowych, dlatego też pojawia się uzasadniona konieczność przeprowadzenia szerokiej akcji informacyjnej, która będzie miała na celu dotarcie z wiedzą do jak największej liczby potencjalnych odbiorców pomocy.

Kierownik Biura Powiatowego w Pułtusku z/s w Golądkowie zaprasza serdecznie Mieszkańców Gminy Pokrzywnica do wzięcia udziału w szkoleniu dotyczącym wyżej opisanej tematyki , które odbędzie się w dniu 16-09-2014 r . o godz. 10:00 w Sali Urzędu Gminy w Pokrzywnicy.

 Stanisław Guzel
Kierownik Biura Powiatowego ARIMR

 .