Ogłoszenie

OGŁOSZENIE

Uprzejmie informuję , że w terminie od 23 do 25 maja br.  rodzice , którzy zadeklarowali zapisanie dziecka 3,4,i 5 letniego do  Samorządowego Przedszkola w Pokrzywnicy powinni złożyć w sekretariacie Szkoły Podstawowej w Pokrzywnicy  wnioski wraz z załącznikami i oświadczeniami w zaklejonej kopercie z napisem „ Do dyrektora Samorządowego Przedszkola w Pokrzywnicy – dane poufne”
Wzory dokumentów do pobrania .
Rodzice dzieci 6 letnich składają tylko oświadczenie ,że potwierdzają zapisanie dziecka do grupy 6 latków.

                                   Inspektor ds. oświaty
mgr  Grażyna Kłosiewicz
tel. 23/6918836

przedszkole wniosek 2016 – Word
przedszkole wniosek 2016 – pdf