Ogłoszenie

Ogłoszenie o przetargu na odbiór odpadów

Niniejszym informujemy, iż w dniu 15.04.2016 r. ogłoszony został przetarg nieograniczony na Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Pokrzywnica.  Oferty należy składać w terminie do 29.04.2016 r. do godz. 13.00

Więcej informacji na stronie www.bip.pokrzywnica.pl w zakładce Gmina- Przetargi i zapytania ofertowe.