OGŁOSZENIE

                                                                    OGŁOSZENIE
W związku z zamiarem utworzenia z dniem 1 września 2016r. Przedszkola Samorządowego
w Pokrzywnicy, proszę zainteresowanych Rodziców o składanie deklaracji.

 1. Zasady przyjmowania do przedszkola
  a) w pierwszej kolejności będą przyjmowane dzieci 6-letnie , 5 i 4-letnie z terenu gminy Pokrzywnica,
  b) w przypadku większej liczby kandydatów z gminy niż liczba dostępnych miejsc, przeprowadzone zostanie postępowanie rekrutacyjne według kryteriów ustawowych i kryteriów, które określiła rada gminy.
  c) jeśli po przyjęciu dzieci 4, 5 i 6 letnich z terenu gminy pozostaną wolne miejsca, placówka będzie mogła przyjąć dzieci młodsze( 3 letnie ) lub dzieci spoza terenu gminy posługując się zasadami rekrutacji .
  2. W roku 2016/17  w przedszkolu przewiduje się trzy gupy wiekowe 6, 5 i 4 latków( lub grupa mieszana 4 i 3 latków) liczące po 25  osób.
  3. Rodzice dzieci w wieku przedszkolnym składają  deklaracje  o  przyjęcie
  dziecka  do przedszkola w terminie do 11 marca 2016r. godz.13.00.

Deklaracje posłużą do ustalenia grup wiekowych i określenia wolnych miejsc oraz wyznaczenia  terminu spotkania z zainteresowanymi rodzicami.

 1. Na rok szkolny 2016/17 deklaracje o przyjęcie do przedszkola należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Pokrzywnicy lub przesłać na adres : Urząd Gminy w Pokrzywnicy, Al. Jana Pawła II 1, 06-121 Pokrzywnica. Deklaracje można przesłać na meila : oswiata@pokrzywnica.pl. Druki deklaracji są dostępne w sekretariacie Urzędu Gminy  i na stronie internetowej gminy, a także w sekretariatach szkół podstawowych.
  5. Dodatkowe informacje można uzyskać  pod nr tel. 236918836 / wtorki , czwartki i piątki/
  Osoba do kontaktu – mgr Grażyna Kłosiewicz – Inspektor ds. oświaty.

Wójt Gminy
mgr inż. Adam Dariusz Rachuba

deklaracja zapisu do przedszkola