Ogłoszenie

W związku z pożarem budynku gospodarczego i znajdujących się w nim płodów rolnych w gospodarstwie rolnym położonym  w miejscowości Mory, zwracam się      z uprzejmą prośbą do rolników,  chcących udzielić pomocy w postaci siana  i słomy w belach,  o kontakt telefoniczny pod   nr 236918834.

                    Wójt 
mgr inż. Adam Dariusz Rachuba