Odbiór drogi w miejscowości Ciepielin

W dniu 13 czerwca 2017 r. odbyło się  uroczyste otwarcie i przekazanie do użytkowania nowo przebudowanej drogi gminnej nr 340311W we wsi Ciepielin.
W uroczystości uczestniczyli m.in.:  Wójt Gminy Pokrzywnica – Adam Dariusz Rachuba, Skarbnik Gminy – Halina Gryc, Sekretarz Gminy – Tadeusz Jakubiak, ks. proboszcz parafii Smogorzewo Jarosław Bukowski, Paweł Malinowski – Radny Gminy, Agnieszka Chmielewska – Prezes Zarządu Firmy  Przedsiębiorstwo Budowy i Utrzymania Dróg Sp. z o. o. w Ostrowi Maz- Wykonawca,  inspektor nadzoru – Kazimierz Strzyżewski, sołtys miejscowości Sławomir Darkowski oraz mieszkańcy.
W okolicznościowym wystąpieniu Wójt Gminy zapoznał zebranych z całokształtem  działań, które  doprowadziły do realizacji tej inwestycji, jak również przedstawił parametry techniczne drogi i koszt jej wykonania. Podziękował wszystkim tym, którzy  walnie przyczynili się do realizacji inwestycji.
Proboszcz Parafii Smogorzewo Ks. Jarosław Bukowski poświęcił przebudowaną drogę, po czym dokonano uroczystego przecięcia wstęgi.
W imieniu mieszkańców Sołtys wsi Pan Sławomir Darkowski podziękował władzom gminy za oddanie do dyspozycji mieszkańców tak potrzebnej i funkcjonalnej drogi.
W ramach przebudowy drogi powstała  5 metrowa  nawierzchnia asfaltowa na długości 915,00 mb, zjazdy na posesje  z nawierzchni asfaltowej, jak również wykonano przepusty i rowy odwadniające.

 Koszt wykonania zadania wyniósł 425.551,40  zł.