Nowy okres zasiłkowy 2017/2018

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pokrzywnicy  przypomina

 o konieczności składania wniosków na nowy okres zasiłkowy 2017/2018  o ustalenie prawa do:
– świadczenia wychowawczego – (Rodzina 500+)
świadczeń rodzinnych (zasiłku rodzinnego wraz  dodatkami,  specjalnego zasiłku opiekuńczego)
świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Wnioski można składać osobiście, listownie, jak również za pomocą portalu „Emp@tia” a także poprzez systemy bankowe i ePUAP.

Mieszkańcy Gminy Pokrzywnica mogą składać wnioski w
Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pokrzywnicy  w godzinach:  
8.00 – 16.00 (pon.śr.czw.pt) 9.00- 17.00 (wt)

W celu usprawnienia przyjmowania wniosków 
Od dnia 01.08.2017 rozpoczniemy zapisy na złożenie w/w wniosków pod numerami  telefonu :
23 691 88 46         23 691 88 45        23 691 87 94            23 691 88 50

   Zapisy prowadzone są w celu ułatwienia państwu złożenie wniosku bez oczekiwania w kolejce. Zapisać się można również w momencie pobrania wniosku w biurze Ośrodka .

Złożenie kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku w sierpniu daje gwarancję ciągłości otrzymywania świadczenia 500+ . Przyznanie świadczenia wychowawczego oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc październik nastąpi do 31 października tego roku.

Złożenie wniosku we wrześniu spowoduje, że ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego i jego wypłata za październik i listopad nastąpi nie później niż do 30 listopada. W przypadku gdy wniosek zostanie złożony w październiku, przyznanie i wypłata świadczenia wychowawczego za październik, listopad i grudzień nastąpi nie później niż do 31 grudnia br.

 

 

Kierownik GOPS Pokrzywnica

Agnieszka Piekarska