Nowe oświetlenie solarne w Gminie Pokrzywnica

W ramach środków finansowych funduszu sołeckiego na rok 2017 gmina wykonała zadanie pod nazwą: „Dostawa i montaż ulicznych lamp solarnych na terenie Gminy Pokrzywnica”. 

Jego efektem jest zamontowanie 9 lamp solarnych model SP6-400/L35 o następujących parametrach technicznych:

  • słup stalowy o wysokości  5m,  plus wysięgnik,
  • panele fotowoltaiczne 2 x 200 W,
  • oprawa uliczna LED wodoszczelna o mocy 35W,
  • akumulatory żelowe 2 x 100 Ah,
  • światło barwy białej (min 3300 lm)
  • czas pracy lampy 8-14 godzin,
  • czujnik zmierzchowy.

Lampy zamontowano w następujących miejscowościach: Dzbanice, Karniewek, Łosewo, Łubienica, Łubienica Superunki,  Obrębek, Pogorzelec, Wólka Zaleska, Zaborze.

Oświetlono miedzy innymi miejsca zbiórki dzieci dojeżdżających do szkół, zatoki i wiaty przystankowe, skrzyżowania dróg, oraz miejsca  uznawane za szczególnie niebezpieczne i niedoświetlone.

Prace wykonano do 15 listopada br. ,całkowity koszt zadania wyniósł: 66.862,80 złotych brutto.