NOWA TARYFA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ NA TERENIE GMINY POKRZYWNICA

Zgodnie z art. 24e ust. 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U., poz. 328) Wójt Gminy Pokrzywnica podaje do publicznej wiadomości taryfę dotyczącą zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Pokrzywnica.

 

Wyszczególnienie Wielkość cen i stawek opłat

(podane są cenami netto)

Lp.

Taryfowa grupa odbiorców usług

Rodzaje cen

W okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania nowej taryfy W okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowej taryfy

W okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania nowej taryfy

1

Grupa 1 obejmuje wszystkich odbiorców usług

Cena wody (zł/m3)

2,12 2,14

2,17

Stawka opłaty abonamentowej (zł/odb./m-c) 1,55 1,59

1,64

 

Załącznik