Nowa droga w Gminie Pokrzywnica

Pod koniec czerwca zakończono pierwszy etap realizacji inwestycji pn: „Przebudowa drogi gminnej Niestępowo Włościańskie – Płocochowo”.

Na odcinku o długości 1.400 m zostały przeprowadzone roboty modernizacyjne obejmujące wykonanie:

  • podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5
  • warstwy wiążącej AC 16W 35/50 gr. 5 cm (szerokość jezdni 5 m)
  • warstwy ścieralnej AC 11 S 50/70 gr. 4 cm
  • przepustów fi 30 PE-HD dł. 6 m
  • zjazdów na posesje z betonu asfaltowego
  • obustronnego umocnienia poboczy mieszanką z destruktu bitumicznego
  • oznakowania pionowego

Odbiór prac nastąpił w dniu 03 lipca 2018 r.

Całkowita wartość przedsięwzięcia to 848.660,87 zł.

Wykonawcą inwestycji zgodnie z Umową nr. RI. 272.1.4.2018 r. z dnia 26 marca 2018 r. była firma INFRASTRUKTURA BUD-59 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Inwestycja została dofinansowana z budżetu województwa mazowieckiego w ramach środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych w kwocie 100.000,00 zł